Najważniejszym lęgowiskiem ptaków w gminie Przechlewo jest rejon jeziora Szczytno.

Gniazdują tu m.in. gągoł, tracz, błotniak stawowy, bąk, wąsatka, remiz. W lasach nad brzegami jeziora spotyka się bielika, kanię rudą, dzięcioła czarnego.